staff

yoshinori takahashi > Design


tokubetsu1906_top
Art Direction/Photograph/Design
tokubetsu1904_top
Art Direction/Design
makai_pamph_top
Art Direction/Photograph/Design
inugamike_top
Art Direction/Photograph/Design
hotei_live_2018_top_2
Art Direction/Photograph/Design
yan_2019_top
Art Direction/Design
202x
Art Direction/Design
hotei_live_2018_top
Art Direction/Photograph/Design
othello_top
Art Direction/Photograph/Design
makaitensho_top
Art Direction/Photograph/Design
uminooto_top
Art Direction/Design
shinshunasakusa_top
Art Direction/Photograph/Design