staff

yoshinori takahashi > Design


pluto_top
Photograph/Design
wagayanomondai_top
Art Direction/Design
harugakita_top
Art Direction/Photograph/Design
boowy1224_top
Art Direction/Design
chante_1
Art Direction/Design
kikenpamph_top
Art Direction/Photograph/Design
lld
Art Direction/Photograph/Design
blame
Design
orebushi
Art Direction/Photograph/Design
quartet_logo
Art Direction/Design
hotei_35th_met
Art Direction/Design
salad_bar
Art Direction/Design