TEMPURA KIDZ / みんなのだんすうた


Art Direction : Kazuaki Seki
Design : Yoshinori Takahashi

 

tsujyo_h1