TEMPURA KIDZ / ONE STEP


Art Direction & Photograph : Kazuaki Seki


Design : Daichi Shiono

ONESTEP_tsujo4