Roland / JUNO-Di 広告


Art Direction & Design : Yoshinori Takahashi

Photograph : Kazuaki Seki