Perfume / 3rd Tour JPN


Art Direction : Kazuaki Seki
Design : Daichi Shiono