Perfume展 ポスター


Art Direciton : Kazuaki Seki

Design : Daichi Shiono