yoshinori takahashi

blank max_live_top
Art Direction/Design
blank nagareboshi_1
Art Direction/Design
blank roland_boutique_1
Art Direction/Design
blank glay_photo
Art Direction/Design
blank hoshinoojisama_top
Art Direction/Photograph/Design
blank CD3+DVD_shokai_sleeve
Art Direction/Design
blank jd-xi
Art Direction/Design
blank gochisousan_logo_m
Art Direction/Photograph/Design
blank ohisama
Art Direction/Design
blank tkk_3rd_h1
Art Direction/Photograph/Design
blank 01_complex_pfj_dvd2
Art Direction/Design
blank 安室奈美恵-_-Big-Boys-Cry
Art Direction/Photograph/Design