NHK 連続テレビ小説 / おひさま


Art Direction : Katsu Nagaishi


Design : Yoshinori Takahashi