HOTEI『Live In Japan 2018』


Art Direciton & Photo : Katsu Nagaishi

Design : Yoshinori Takahashi