staff

katsu nagaishi


per4_movie
Movie Direction/Produce
nan_movie
Movie Direction/Produce
shi_movie
Movie Direction
neg3_movie
Movie Direction/Produce
voc_movie
Movie Direction/Produce
01_perfume_laser
Art Direction/Design
01_perfume_spice
Art Direction/Design
01_perfume_voice
Art Direction/Design
per5_movie
Movie Direction/Produce
per6_movie
Movie Direction/Produce
sak2_movie
Movie Direction/Produce
01_perfume_game
Art Direction/Design
7 / 7« 先頭...34567

Art Direction

nausicaa_kabuki_top
Art Direction/Photograph/Design
takemitsu_top
Art Direction/Design
tokubetsu1907_top
Art Direction/Design
hotei_vi_tour_top
Art Direction/Photograph/Design
tokubetsu1906_top
Art Direction/Photograph/Design
GVI
Art Direction/Design
tokubetsu1904_top
Art Direction/Design
makai_pamph_top
Art Direction/Photograph/Design
inugamike_top
Art Direction/Photograph/Design
hotei_live_2018_top_2
Art Direction/Photograph/Design
yan_2019_top
Art Direction/Design
202x
Art Direction/Design
「Art Direction」一覧へ »

Photograph

nausicaa_kabuki_top
Art Direction/Photograph/Design
hotei_vi_tour_top
Art Direction/Photograph/Design
tokubetsu1906_top
Art Direction/Photograph/Design
makai_pamph_top
Art Direction/Photograph/Design
inugamike_top
Art Direction/Photograph/Design
hotei_live_2018_top_2
Art Direction/Photograph/Design
hotei_live_2018_top
Art Direction/Photograph/Design
othello_top
Art Direction/Photograph/Design
makaitensho_top
Art Direction/Photograph/Design
li_ray_ding_top
Art Direction/Photograph
shinshunasakusa_top
Art Direction/Photograph/Design
pluto_top
Photograph/Design
「Photograph」一覧へ »

Design

hotei_live_2018_top_2
Art Direction/Photograph/Design
2CA2226_2
Art Direction/Design
01_sunflower1
Art Direction/Design
02_flowers
Art Direction/Design
ACRIL_AtoZ1
Art Direction/Design
「Design」一覧へ »