Bunkamura 『プルートゥ PLUTO』


Photo : Katsu Nagaishi

Design : Yoshinori Takahashi