Bunkamura / 血は立ったまま眠っている


Art Direction & Photograph : Katsu Nagaishi
Design : Yoshinori Takahashi