Bunkamura / 血の婚礼


Art Direction & Photograph : Katsu Nagaishi
Design : Yoshinori Takahashi