Bunkamura / 教授


Art Direction & Photograph : Katsu Nagaishi


Design : Daichi Shiono