Bunkamura / 唐版 滝の白糸


Art Direction : Katsu Nagaishi


Design : Yoshinori Takahashi