Bunkamura / 十二人の怒れる男


Art Direction & Photograph : Katsu Nagaishi
Design : Yoshinori Takahashi