Bunkamura / オイディプス王


Art Direction & Photograph : Katsu Nagaishi
Design : Yoshinori Takahashi