Bunkamura / わが魂は輝く水なり


Art Direction & Photograph : Katsu Nagaishi
Design : Yoshinori Takahashi