Bunkamura / ひばり


Art Direction & Photograph : Katsu Nagaishi
Design : Yoshinori Takahashi