Bunkamura / あわれ彼女は娼婦


Art Direction & Photograph : Katsu Nagaishi
Design : Yoshinori Takahashi