「Le Pere 父」兵庫県立芸術文化センター


Art Direciton & Photo : Katsu Nagaishi

Design : Yoshinori Takahashi